top of page

Сүүн тэжээл

Манай нярайн сүүн бүтээгдэхүүнүүд нь дѳнгѳж тѳрснѳѳс авхуулаад том болтлоо хэргэлж болохоор зориулагдсан нь таны хүүхдийн ѳсѳлт хѳгжилтийг хүүхдийн мэндэлсэн анхны ѳдрѳѳс нь дэмжинэ гэсэн үг юм. Бүх бүтээгдэхүүнүүд маань шингэц сайтай, хүнсний будаггүйгээс гадна удаан хадгалах бодис ороогүйгээрээ онцлогтой.

Бүтээгдэхүүн

anfängermilch_1.png

Anfangsmilch 1

folgemilch_3.jpg

Folgemilch 3

folgemilch_2.png

Folgemilch 2

junior-milk.jpg

Junior Milk 1+

folgemilch.png

Schlummermilch

bottom of page